Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks
  • O AVTORJIH

O AVTORJIH

Ponovno  izdajo dela  Tudi brez grla je vredno živeti  nam je z odstopom avtorskih pravic omogočila ga. Vilma Bukovec- Kambič, ki se je s svojim izjemnim talentom trajno zapisala v anale slovenske opere.  V priročniku za laringektomirane  smo želeli predvsem z barvasto grafično opremo izboljšati  podobo knjižice in ponovno počastiti spomin na prof.dr. Vinka Kambiča. V brošuri  smo posodobili le nujne ( statistične) prikaze in dodali predvsem fotografije  pripomočkov laringektomiranih, ki se  danes že vsakodnevno uporabljajo.
 
  
 
Ga. Vilma Bukovec- Kambič v vlogi Prodane Neveste
 
  
Ga. Vilma Bukovec - Kambič,  je  za  bralce priročnika zapisala tudi sledeče sporočilo:
 
»Moj mož, akademik prof. dr. Vinko Kambič, bi bil gotovo srečen, ko bi videl v ponovnem natisu pričujočo knjižico, sad svojega dolgoletnega dela. Da je do nje prišlo, sem gotovo nekaj prispevala tudi jaz. Ko sva se poročila, je bil namreč že usmerjen v dermatologijo. Ker pa sem kot operna pevka nujno potrebovala zdravo grlo, se je odločil, da se bo posvetil otorinolaringologiji. Tako je svoje znanje uspešno preskušal na mojem »pevskem aparatu«. Z izjemno disciplino in strogostjo do sebe in drugih , je ob pomoči odlične ekipe sodelavcev dosegal  visoke cilje, ki si jih je postavil v prid bolnikov tedanjih in bodočih rodov.«
 
                                                                   Želim  vam obilo zdravja in dobrega počutja.
 
                                                                                               Vilma Bukovec – Kambič
 
 
 
V imenu Društva laringektomiranih Slovenije  se ga. Vilmi Bukovec – Kambič  iskreno zahvaljujem za  izkazano pomoč in podporo.
 
          
                                                            Predsednik Društva laringektomiranih Slovenije:
 
                                                                                                                      Ivan Košak
 
 V Ljubljani, aprila 2011
 
  
Beseda o avtorju
 
Prof.dr. Vinko Kambič
 
 
Avtor knjige, akademik prof dr. Vinko Kambič, dr. med, se je rodil leta 1920 v Metliki. Bil je specialist otorinolaringolog, publicist, vrhunski svetovno pri­znani strokovnjak in znanstve­nik, ki je s svojim delom bistveno prispeval k napredku otorino­laringološke stroke in ponesel sloves slovenske otorinolaringo­logije v svet. Zaradi izjemnih strokovnih in znanstvenih dosežkov, je bil član številnih strokovnih združenj in pogosto je bil povabljen kot predavatelj na tujih univerzah. Težišče njegovega znanstvenoraziskovalnega, publicističnega in kliničnega dela je bilo predvsem področje rakastih obolenj grla in žrela.Veliko dela je namenil razvoju raka v grlu in spremembam sluznice pri kroničnem vnetju grla, iz katerih se lahko razvije rak. Skupaj s patologoma prof. Ivanom Lenartom in prof. Nino Gale je te spremembe razvrstil glede na histološko sliko. Razvrstitev je povezana z napovedjo bolezni in je v svetu znana in priznana kot Ljubljanska klasifikacija.
 
Del svojih raziskav je posvetil škodljivim vplivom okolja in snovem v okolju, ki bi lahko sodelovale pri razvoju raka v grlu in žrelu. Analiziral je kancerogeni vpliv hormonov, cigaretnega dima, alkoholnih pijač in azbestnih vlaken. Spremembe v sluznici grla, ki so se razvile zaradi vdihavanja azbestnih vlaken, je imenoval laringalna azbestoza. Ker je želel števila laringektomij znižati, je pričel s konzervirajočo kirurgijo grla. Pri teh posegih po operaciji bolnik diha skozi usta in nos in nima traheostome. Sam je uvedel številne, povsem nove in izvirne, v svetu priznane operativne tehnike. Med prvimi v svetu je pri nas uvedel mikrolaringoskopijo.
 
Akademik Vinko Kambič si je prizadeval, da bi tudi ljudje brez grla živeli polno življenje in ostali koristni člani družbe. Na njegovo pobudo je bilo leta 1982 ustanovljeno Društvo laringek­tomiranih Slovenije. Akademik Kambič je bil častni član društva. Laringektomiranim in njihovim svojcem je posvetil tudi pričujočo knjižico. Knjižica je dobrodošla in koristna pomoč na težki poti k okrevanju, daje nasvete, seznanja s številnimi problemi in spodbuja laringektomiranega in njegovo družino, da pogumno, dejavno in polno zaživijo. Tretjo izdajo je popravil in dopolnil tik pred svojo prezgodnjo smrtjo, decembra 2001.
 
                                                                                                                                         Zora Radšel
 
Predgovor k prvi izdaji
Zdravniki, medicinske sestre in vsi, ki sodelujejo pri zdravljenju in rehabilitaciji bolnika z odstranjenim grlom, bolniki sami, njihovi najbližji in še posebej člani kluba laringektomiranih, so hudo pogrešali napisanih navodil za pomoč pri lajšanju težav, ki so posledica odstranitve grla.Ko sem premišljeval, ali naj prevedem eno izmed knjižic, ki so v svetu že objavljene, ali napišem priročnik po lastnih izkušnjah, prilagojen našim razmeram, sem se odločil za drugo.Čeprav je knjižica drobna, je v njej razmeroma dovolj podatkov, ki bodo koristili laringektomiranemu. Dobil bo napotke, kako mora negovati dihalno odprtino na vratu in oskrbovati dihalno cevko. Izvedel bo, kako lahko govori brez grla in da je kljub ope­raciji še vedno polnovreden član družbe.Želim in upam, da bo knjižica dosegla svoj namen in pomagala laringektomiranemu, da se bo lažje prilagodil novim življenjskim okoliščinam.
 
Pri pisanju so pomagali zdravniki Univerzitetne klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, ki pretežno obravnavajo bolnike z rakom na grlu: J. Fischinger, A. Manohin, Z. Radšel, L. Šmid, M. Žargi in A. Župevc, klinična psihologinja M. Tuševljak, višja medicinska sestra M. Popit ter predsednica kluba laringektomiranih M. Marinček. Risbe in oprema so delo V. Kopača, besedilo je jezikovno pregledala B. Pogorelec in tehnično pripravila za tisk G. Kušar. Vsem najlepša hvala! Še posebej bi se rad zahvalil Glavnemu odboru Rdečega križa Slovenije in Društvu za boj proti raku za razumevanje in vso podporo pri izdaji te knjižice.
 
                                             Vinko Kambič
 
Predgovor k drugi izdaji
 
Skrb za laringektomiranega bolnika, če sicer zdravega človeka brez grla sploh lahko poimenujemo bolnika, se je po zaslugi Društva laringektomiranih Slovenije, močno okrepila. V letih po izidu knjižice Tudi brez grla je vredno živeti, od tega je minilo natančno deset let, se naše vedenje o raku nasploh in o raku na grlu, ni veliko spremenilo. Narejen pa je bil velik korak naprej v zdravljenju s poudarkom na celovito rehabilitacijo laringekto­miranega.
 
Že prva izdaja knjižice je ne samo zato, ker je bila do tedaj edina s to posebno vsebino napisana v slovenskem jeziku, po mnenju mnogih, dobro služila svojemu namenu. Prepričljiv dokaz za njeno uporabnost je med drugim tudi ta, da je ne najdemo več na prodajnih policah. Zaprosili so me, naj pripravim novo, prirejeno izdajo, kar sem zelo rad naredil. K temu sta me vodila dva razloga: občutek dolžnosti pomagati bolniku z rakom na grlu in hkrati dokazati samemu sebi in drugim, da leta ne smejo in ne morejo biti ovira za nadaljevanje že pred mnogimi desetletji začetega dela. Prepričan sem, da bo tudi druga izdaja knjižice v pomoč ne le laringektomiranim, temveč tudi njihovim svojcem in zdravstvenim delavcem.
 
Če že ne zdravnik, bo prav gotovo našla v knjižici marsikaj koristnega medicinska sestra v zdravstvenem domu, kjer bodo prevzeli skrb za bolnika neposredno po odpustu iz bolnišnice.Želim, da bi bila knjižica laringektomiranemu, njegovi družini in vsem, ki so dolžni in pripravljeni pomagati bolniku prebroditi težave, ko so te neposredno po operaciji najhujše, resnično v pomoč.Ne bi bilo prav, da se ob tej priložnosti ne bi zahvalil gospodu ing. Slavku Ribašu, predsedniku Društva laringektomiranih Slovenije, ki me je spodbujal k pisanju, in sam prispeval poglavje o delovanju Društva laringektomiranih Slovenije. Prav tako se zahvaljujem gospe  Magdi Marinšek, za risbe in opremo knjižice.
                                               Vinko Kambič
 
 
Predgovor k tretji izdaji
Z mešanimi občutki sem sprejel povabilo predsednika Društva laringektomiranih Slovenije gospoda ing. Slavka Ribaša, da bi pripravil tretjo izdajo knjižice TUDI BREZ GRLA JE VREDNO ŽIVETI. Vesel sem bil ko sem izvedel,  da je tudi druga izdaja pošla, kar naj bi pomenilo, da je knjižica dobro služila svojemu namenu, vendar tudi nekoliko razočaran, da je delo s tako vsebino še vedno potrebno.Pričakoval bi, da je ob tako skokovitem napredku me­dicine, predvsem ob izboljšani  diagnostiki, izpopolnjenih meto­dah zdravljenja s kemoterapijo, kirurškimi posegi in obsevanjem, odstranitev grla le še izjemen poseg. Vendar ni tako, statistični podatki govorijo drugače. Med leti 1997-2000 je bilo zaradi karcinoma grla na Kliniki za otorinolaringologijo in cerviko­facialno kirurgijo v Ljubljani operiranih približno 200 bolnikov, med operacijami je bila še vedno več kot polovica laringektomij. To dejstvo je dovolj zgovorno, da je nova izdaja knjižice upra­vičena.
 
Zaradi velikega napredka našega vedenja o karcinomu in pospešenega reševanja problemov v zvezi s presaditvijo grla, sta tej izdaji dodani dve novi poglavji: prvo govori o pomenu mole­kularne patologije za zgodnjo spoznavo raka grla, drugo pa o trenutnem stanju in razvojnih možnostih presaditve grla.Trdno upam, da bo zdravljenje karcinoma nasploh in še posebej grla v bližnji prihodnosti toliko napredovalo, da četrta izdaja te ali kakšne podobne knjižice ne bo več potrebna. Tudi ob tej priložnosti se zahvaljujem Društvu laringektomiranih Slovenije in predvsem gospodu ing. Slavku Ribašu, predsedniku društva, ki tako zavzeto skrbita za lajšanje težav pri rehabilitaciji in čimprejšnji vrnitvi laringektomiranega v normalno življenje.
 
 
                                         Vinko Kambič
 
 
KAZALO VSEBINE
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain