Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks
  • NAMESTO UVODA

NAMESTO UVODA

 
Število rakavih bolezni v svetu in tudi pri nas raste, opazno je še posebej povečanje števila obolelih z zločestimi novotvorbami na grlu in žrelu. Še pred dobrimi dvajsetimi leti je bil pri vseh na novo odkritih bolnikih s karcinomom le v enem odstotku rak lokaliziran na grlu. Ta odstotek se je hitro podvojil, vendar najnovejši podatki kažejo na zastajanje.
 
Leta 1961 je bil v Sloveniji ugotovljen rak grla pri 42 moških in 2 ženskah, leta 1981 že pri 104 moških in 8 ženskah, leta 1992 pri 105 moških in 10 ženskah ter leta 1997 pri 102 moških in 9 ženskah. 
Slika 1.  grafikon pogostost raka po upravnih enotah v Sloveniji
 
 
Zaradi raka grla je bilo leta 1973 na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani operiranih 26 moških, leta 1997 48 moških in 3 ženske ter leta 2000 44 moških in 4 ženske (sI. 2). Med operativnimi posegi je bilo več kot polovico larin­gektomij (popolna odstranitev grla).
 
 Slika 2. Icidenca
 
O vzrokih za relativno veliko število bolnikov z rakom na grlu in povečanjem raka nasploh, lahko le več ali manj ugibamo.Ob navajanju že dobro znanih povzročiteljev, kot sta kajenje in prekomerno uživanje žganih pijač, lahko dodamo še škodljive dejavnike kot so slabe ekološke razmere na delovnem mestu, spremenjene navade prehranjevanja in ne nazadnje podaljšanje življenjske dobe, kar vsekakor tudi prispeva k porastu pogostnosti raka nasploh.
 
Naše vedenje o nastanku raka na grlu, možnosti zdravljenja in njihove posledice nas silijo k zgodnjemu odkrivanju in ustrez­nemu obravnavanju tistih sprememb na grlni sluznici, za katere iz izkušenj vemo, da se iz njih pogosteje razvije karcinom kot iz normalne vrhnjice.Za uspešno zdravljenje je prvi pogoj zgodnja spoznava bolezni. Vendar kljub značilnim bolezenskim znamenjem in novim diagnostičnim možnostim, predvsem zaradi kasnega prihajanja bolnikov na zdravniški pregled, rak na grlu odkrijemo še vedno sorazmerno pozno. Velikokrat šele tedaj, ko je uspešno zdravljenje le odstranitev grla -laringektomija, kot strokovno pravimo temu kirurškemu posegu. Laringektomija je žal še vse prevečkrat edina možnost za rešitev življenja, zato se s tem neprijetnim posegom morajo radi ali neradi sprijazniti bolnik, njegovi svojci in zdravnik.
 
Po odstranitvi grla se operirani sooči s številnimi težavami, ki jih bo s trdno voljo, s samozavest jo, s pomočjo zdravstvene ekipe, svojcev in družbe premagal ter znova polno zaživel. Življenje brez grla je sprva zelo neprijetno in težavno, zato potrebuje operirani predvsem neposredno po posegu še posebej skrbno nego ter vsestransko pomoč.Namen te knjižice je, da posreduje operiranemu in njegovim najbližjim temeljne podatke o bolezni in možnosti zdravljenja ter nekaj koristnih nasvetov, potrebnih za splošno in govorno rehabilitacijo. Če bo laringektomirani nasvete upošteval, bo lažje premagal težave in se ponovno čim prej vključil v družbo kot njen enakovreden član. S pomočjo napotkov, ki jih bo našel v knjižici, bo spoznal, da je tudi življenje brez grla lahko koristno in prijetno.
 
 
 
Made with help of Dr.Explain