Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

<TODO : Topic name>

17.2.6 IZVAJANJE PROGRAMOV ZA PREPREČEVANJE SOCIALNE  IZKLJUČENOSTI      
 
Procesi  socialne izključenosti, so pri laringektomiranih  veliko pogostejši kot pri »normalni« populaciji. Ker, so poleg tega laringektomirani člani starejši v povprečju (65 let), se post-operativnim posledicam pridružijo oblike socialne izključenosti, ki so karakteristične za starejšo populacijo. S tem programom poskušamo, s pomočjo neposrednega stika predstavnikov društva s prizadetim, ob pomoči strokovnih delavcev, ki so v stiku z laringektomiranim (socialni delavci, psiholog, medicinsko osebje v ZD in na ORL klinikah) nagovoriti laringektomiranega in njegovega zakonca, da se prične vključevati v dejavnosti društva. Program obsega organizacijo pohodov, izletov in izvedbo različnih aktivnosti slonečih na medsebojnem druženju in spoznavanju, predstavitvi drugih programov in  spodbujanju udeležencev za aktivno delo v društvu. Pomemben del teh programov se odvija na lokalnem nivoju to je v okviru posameznih Področnih klubov. Dosedanje izkušnje kažejo, da je bila včasih udeležba na izletu ali srečanju odločilna za nadaljnji ugoden potek resocializacije laringektomiranega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain