Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks
  • 7.ZDRAVLJENJE

7.ZDRAVLJENJE

Če bolnika z rakom na grlu ne bi zdravili, bi bila bolezen zaradi zadušitve, krvavitve in še posebej zaradi področnih in/ali od­daljenih zasevkov, usodna. Zato se je treba takoj po spoznavi bolezni odločiti za eno od mogočih oblik zdravljenja. Zdravnik izbere in predlaga tisto, za katero misli. da je v danih okoliščinah za bolnika najprimernejša.
 
Sodobne oblike zdravljenja raka so številne, tako številne, da imajo tudi strokovnjaki včasih velike težave pri izbiri najboljše metode. Velikokrat je koristno uporabiti hkrati ali zapovrstjo različne nači­ne zdravljenja. Le zdravnik z veliko izkušnjami in znanjem lahko svetuje, kakšno zdravljenje je za posamezno obliko in razširjenost zločestega tumorja v grlu najprimernejše. Ponavadi določi način zdravljenja skupina strokovnjakov. Pri raku na grlu so to laringolog, radioterapevt - onkolog in kemoterapevt. Za zdravljenje raka na grlu pride v poštev kirurgija, obsevanje in kemoterapija. Vse te oblike zdravljenja lahko uporabljamo po­samezno, povezano ali zapovrstno.
Made with help of Dr.Explain