Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

6.3 LARINGOMIKROSKOPlJA

 
Obe preiskavi, posredni in neposredni pregled, se morata veliko­krat dopolniti s tako imenovano laringomikroskopijo, ki je prav­zaprav neposreden pregled grla s pomočjo operacijskega mikro­skopa. Grlo in vse morebitne spremembe vidimo nekajkrat po­večane. Laringomikroskopija je še posebno primerna za opa­zovanje in spoznavo zelo majhnih bolezenskih sprememb, ki jih pri obeh že omenjenih pregledih utegnemo prezreti.
 
Made with help of Dr.Explain