Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

6.2 NEPOSREDNI PREGLED

 
Za natančnejšo diagnozo je potreben neposredni pregled grla, ki se naredi s pomočjo posebej prirejenega instrumenta - direkto­skopa. Ta poseg, še posebej uvajanje instrumenta, je včasih zelo neprijeten, zato se pregled ponavadi dela v splošni omami. Med posegom lahko zdravnik, kadar je potrebno, odvzame tudi košček bolnega tkiva za histološko preiskavo.Pri neposrednem pregledu vidimo grlo in bolezenske spremem­be brez kakršnegakoli posredo­vanja, kot že samo ime pove, nepo­sredno.
 
 Slika 11a
 
Pregled delamo v splošni omami in ni časovno omejen, zato je pregled izredno natančen (sl. 11a).
 
 
 
Made with help of Dr.Explain