Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

6.1POSREDNI PREGLED

 
V ordinaciji splošnega zdravnika je praviloma mogoče pregledati grlo le posredno s pomočjo laringalnega zrcalca. Pri posrednem pregledu lahko zdravnik spozna in presodi razmere in spremem­be v grlu in zgornjem predelu prebavne poti (žrelo, usta), ki jih posredno vidi v laringalnem zrcalcu. Ob naravnem položaju glave zaradi kota, ki ga dela ustna votlina s spodnjim delom žrela in grla, tega predela brez zrcalca ni mogoče videti. Preiskava je za bolnika in tudi za zdravnika velikokrat neprijetna. Bolnik olajša zdravniku pregled z umirjenim dihanjem. Zaradi bolnikove vznemirjenosti in občutljivosti je včasih potrebno omrtvičiti žrelno in grlno sluznico. Ko bolnik med preiskavo izgovarja glasova E ali I, preiskovalec spozna gibljivost glasilk, kar je za spoznavo bolezni in zdravljenje neprecenljive vrednosti (sI. 10).
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10. Posredni pregled grla
 
Pri posrednem pregledu, ko opazujemo grlo v zrcalcu, je zaradi draženja sluznice, ki močno vznemirja bolnika, poseg časovno omejen in odvzem tkiva, če je sploh mogoč, težko izvedljiv. Vendar je posredni pregled grla le temeljna, orientacijska preisko­valna metoda. Na temelju tako pridobljenega izvida se zdravnik odloči o nujnosti nadaljnjih preiskav.
 
 
 
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain