Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks
  • 3. KAJ JE RAK?

3. KAJ JE RAK?

 
 
Rak je prav gotovo ena najhujših bolezni, ki lahko prizadene človeka, vendar ga danes s sodobnimi oblikami zdravljenja veliko­krat premagamo. O raku je napisanih že na desettisoče knjig in znanstvenih razprav, tako o vzrokih, posameznih oblikah bolezni, zgodnjem odkrivanju in zdravljenju. Kljub vsem naporom se znanstvenikom, ki proučujejo raka, še do danes ni posrečilo ugo­toviti vseh vzrokov za njegov nastanek. Dosti več je znanega o okoliščinah, ki pogojujejo razvoj, žal manj o povzročiteljih bolezni. Skokovit napredek molekularne patologije pa je novo upanje, da bomo tudi to bolezen natančneje spoznali in še uspešneje zdravili.Rak je splošno ime za raznovrstne zločeste (maligne) novotvorbe, ki zaradi svoje nebrzdane rasti uničujejo organizem. Rakaste celice se nenadzorovano delijo, tumor se širi in tako ogroža bolnikovo življenje.
 
 
 Slika 8. A  zdrava sluznica in B rakava sluznica
 
Rakasto tkivo sestavljajo močno spremenjene celice, ki se od normalnih ločijo po velikosti, obliki in še posebej po delit­veni zmožnosti. Celice so tem bolj nevarne in se hitreje dele, čim manj so podobne celicam, iz katerih izhajajo. Včasih zaradi njihove močno spremenjene oblike in sestave zelo težko ali sploh ne mo­remo ugotoviti, iz katerega tkiva ali organa izvirajo. Take celice imenujemo nezrele (sI. 8A, B).Rakave celice se z mesta, kjer so se razvile, z mezgo ali krvjo širijo tudi v druge, bolj ali manj oddaljene dele telesa. Na teh mestih nastajajo zasevki rakastega tkiva, ki povzročajo bolniku velikokrat hujše težave kot tako imenovano prvotno žarišče (primarni tumor).
 
Tem zasevkom pravimo področne ali oddaljene meta­staze. O področnih zasevkih govorimo takrat, kadar so ti v bez­gavkah ob prvotnem žarišču, o oddaljenih pa, če jih najdemo v drugih organih.Rast in razvoj rakave tvorbe sta odvisna od bioloških lastnosti celic in obrambne zmožnosti bolnika-gostitelja.Po vrsti tkiva, iz katerega nastajajo zločeste tvorbe, jih delimo v dve skupini: karcinome, ki nastajajo iz vrhnjice (epitelija) kože in sluznice, in sarkome, ki se porode iz matičnega veziva kosti, mišičja, hrustanca, maščevja, krvnih žil, mezgovnic itd ..
Made with help of Dr.Explain