Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

1.1 ZGRADBA

 
Grlo leži v sprednjem delu vratu in povezuje žrelo s sapnikom. Ogrodje grla oblikujejo ščitasti, prstanasti, dva piramidasta in poklopčev hrustanec, ki so z vezmi, opnami in mišicami povezani
med seboj in okolico.
 
 
 
Slika 3. shematska slika grla od spredaj in s strani
 
 
 
 
 
Slika 4. Grlo v prerezu
 
 
Mišice grla delimo na zunanje in notranje. Zunanje povezujejo grlo s podjezično kostjo, žrelom in prsnim košem, ga držijo v določenem položaju ali premikajo navzgor in navzdol. Notranje mišice, ki so glavna sestavina glasilk, delimo glede na delo, ki ga opravljajo, na dihalne in glasotvorne, prve sodelujejo pri dihanju, druge pri tvorjenju glasu.Omeniti je treba tudi lažni glasilki, ventrikularni gubi, ki sta polo­ženi nad glasilkama in imata pomembno vlogo pri zaščitnem delovanju grla.Notranjo površino grlne stene pokriva sluznica z dihalno in večskladno ploščatocelično vrhnjico, ki je še posebej pomembna za razvoj raka.
  
Notranjost grla delimo v tri področja: predel nad glasilkama, glasilki in predel pod glasilkama (sI. 4). Poleg mišic, hrustancev in vezi omogočajo grlu opravljanje njegove naloge tudi gibalni in čutilni živci.
 
 
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain