Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.5 SEDEŽ DRUŠTVA IN NASLOV

Društvo laringektomiranih Slovenije ima svoj sedež na Parmovi 53 v Ljubljani:  
Telefon.: 01 436 03 58
Fax:  01  436 03 59
Transakcijski račun : 6100 0000 1418 487
Davčna številka: 68713401
e- pošta: dls@t-2.net
http://www.dls-slo.si
 
Uradne ure na sedežu so: ponedeljek 9 - 13 ure
                                                  sreda 9 - 13 ure
 
 
Poleg tega ima DLS prostore v Mariboru in v najemu manjši prostor v Tolminu.
Naslovi obeh pisarn  so :
  
Društvo laringektomiranih Slovenije                tel.: 02 480 13 18
Majeričeva ulica 4, 2000 Maribor                    fax:  02 480 13 19
                                                             e-pošta: dlsmb@t-2.net
                       
Društvo laringektomiranih Slovenije                    tel.: 05 388  21 81         
Ulici padlih borcev 1c , 5220 Tolmin                                                             
                                              
                                                                                          Ivan Košak, predsednik DLS
 
Avtor: prof. dr. Vinko kambič
 
Pregled slikovnega gradiva:dr. Aleksander Aničin
 
Tehnična obdelava, grafikonov in slik : Č. Košak
 
Fotografije:ORL klinika v Mariboru, DLS, katalogi,publikacije in internet
 
 
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain