Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.4 PODROČNI KLUBI

 
Leta 1997 je DLS pričelo z oblikovanjem področnih  klubov z namenom, da dejavnost društva še bolj približa svojim članom. Celoten teritorij Slovenije pokriva 6 Področnih klubov, ki niso samostojne pravne osebe ampak le organizacijske oblike dela. Društvo je pri oblikovanju področnih klubov želelo spodbuditi večjo odzivnost posebnih socialnih programov glede na potrebe lokalnega članstva, hkrati pa nismo želeli oblikovati prevelikih teritorialnih enot v katerih se zelo lahko izgubi neposreden stik s članstvom. 6 področnih  klubov pokriva: Prekmurje, Štajersko in Koroško (Štajerska, Koroška, Celje z okolico in Savinjska dolina), Ljubljana (Ljubljana,Gorenjska,Kamnik,Domžale, Litija, Notranjska in Grosuplje) Dolenjska (Dolenjska in Bela krajina), Severna Primorska (Goriška, Idrija,Tolmin in Bovec), Obala (Koper, Izola, Piran).Danes se pomembne aktivnosti zlasti programov za preprečevanje socialne izključenosti odvijajo preko področnih klubov. 
Made with help of Dr.Explain