Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.3 POVERJENIŠTVA

 
Društvo izvaja svojo dejavnost na celotnem področju Slovenije in se zato srečuje z veliko geografsko razpršenostjo članstva, kar že samo po sebi narekuje potrebo  delovanja v  obliki organizirane   mreže prostovoljcev, ki skušajo s svojim delovanje pokriti celoten državni teritorij. Zato je ozemlje Slovenije razdeljeno na  19 sekcij - poverjeništev, v katera so vključeni vsi člani društva in njihovi svojci. Mrežo prostovoljcev vodijo dobro rehabilitirani člani, ki  izpolnjujejo posebne pogoje zanjo in so opravili uvajalno izobraževanje. Potrebo po pomoči na domu laringektomiranih narekuje tudi sorazmerno dolga doba rehabilitacije. Društvo je edina organizacija civilne družbe, ki v Sloveniji  spodbuja izmenjavo medsebojnih izkušenj in skrbi za pospeševanje organizirane mreže samopomoči laringektomiranih.
 
 
 
V letu 2011 je potekalo aktivno delo na naslednjih poverjeništvih:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poverjeništvo
Kraji na  področju
 poverjeništva
 
Poverjeništvo
Kraji na  področju
     poverjeništva
Ljubljana
Ljubljana mesto
 
Poljčane in okolica
Poljčane Rogatec, Rog. Slatina, Slov. Bistrica, Podčetrtek
 
Ljubljana sever,
     Zasavje1
Šentvid,Lahovče,  Šmartno, Laze, Litija 
 
 
Gorenjska 1
Lesce, Tržič, Kranj, Cerklje, Naklo, Škofja Loka, Žiri, Železniki
Domžale-Kamnik
Domžale, Kamnik, Radomlje
 
Gorenjska 2
Jesenice, Zg. Gorje, Hrušica
 
Področje Notranjska in Dolenjska 1
Vrhnika, Brezovica, Horjul, Postojna, Grosuplje Kočevje    
 
Severna Primorska
Most na Soči, Tolmin, Idrija, Cerkno
Štajerska vzhod
Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Velika Nedelja, Ljutomer
 
Goriška
Col, Ajdovščina, Vipava, Renče, Nova Gorica
 
Koroška
Črna, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec, Lovrenc
 
 
Obala
Izola, Koper, Piran, Sežana, Divača
Maribor  okolica
Maribor(predmestje) Hoče,Ruše, Miklavž, Šentilj
 
Dolenjska 2
Novo mesto, Trebnje, Krško, Brežice, Črnomelj, Šmarješke toplic Trebelno
Maribor mesto
Maribor center
 
Prekmurje
Murska Sobota, Lendava, Hotiza, Grad, Odranci
 
Celje in okolica-
Zasavje2
Celje, Šmartno, Radeče, Zreče, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain