Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2 PROGRAMI, KI JIH IZVAJA DLS

 
17.2.1 UČENJE NADOMESTNEGA GOVORA       
 
Program učenja nadomestnega govora je bil eden prvih izmed prvih programov, ki jih je društvo pričelo  razvijati z namenom, da bi pospešilo proces celovite rehabilitacijo laringektomiranih. Gotovo je  nezmožnost »normalne govorne« komunikacije,ena izmed najtežji posledic operativnega posega laringektomije. Program ima torej že več kot 25 – letno tradicijo in vanj so, poleg domačega znanja,vključene tudi izkušnje in primeri dobre prakse nekaterih zahodno evropskih združenj laringektomiranih in je namenjen obravnavi različnih tehnik nadomestnega govora. Praktično je največji del programa namenjen učenju nadomestnega govor s požiralnikom (ezofagalni govor), ki ga priporoča slovenska zdravstvena stroka in ga  tudi člani društva, štejejo  za dolgoročno najbolj optimalno tehniko. Žal, pa terja  ta tehnika od laringektomiranih veliko  napora, vztrajnosti in časa v povprečju več mesecev, v posameznih pa lahko tudi leto ali več. Glede na omejena sredstva program izvajamo v pred oziroma posezonskem času spomladi in jeseni, navadno v hotelskih kapacitetah. Zaradi ugodnega vpliva klime (z visoko relativno vlažnostjo) na zdravstveno stanje laringektomiranih se program izvaja na obmorski lokaciji. Tečaj nadomestnega govora  traja 6 dni. Udeleženci  so  pri učenju nadomestnega govora razdeljeni v dve skupini, ki  jih vodita logopeda-specialista, ki sta bolnike  spremljala že na obeh ORL klinikah v zaključni fazi zdravljenja.  V programu sodelujejo tudi  pomočniki logopedov, dobro rehabilitirani prostovoljci DLS, ki obvladajo nadomestni govor. Poleg tega  v  program vključujemo še partnerje ali sorodnike laringektomiranih. Zanje so namenjene posebne delavnice za psihosocialno osveščanje in sprostitev, za vse udeležence pa so organizirane različne skupne aktivnosti.
 
 
Slika 44.- jutranja telovadba
 
17.2.2 PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA
 
Začetnim težavam z govorno komunikacijo se kasneje  pri večini laringektomiranih, vsaj za nekaj časa, pridružijo  poudarjeni občutki nemoči, sramu zaradi drugačnosti – opazno je spremenjen način govora, zunanji videz (stoma), pogosto izkašljevanje itd., kar vse  povečuje nelagodnost in strah pred javnostjo. Če k temu prištejemo še dolgoročno negotovost glede uspešnosti zdravljenja, saj večina ponovitev raka grla nastopi v prvih 3 letih po laringektomiji, čeprav recidivi tudi kasneje niso izključeni in  je verjetnost njihovega nastopa  manjša, smo opisali temeljne dejavnike, ki so za  laringektomirane dalj časa vir  zaskrbljenosti in intenzivnega stresa in  lahko  vodijo  v apatičnost, depresijo ali celo umik v osamo. Te spremembe so tako intenzivne in nepričakovane, da presenetijo tudi nepoučene družinske člane laringektomiranega, ki se zato težko prilagodijo novo nastalim spremembam. V takšnih okoliščinah  je pomoč društva, ter njegovih že dobro rehabilitiranih članov, ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov  lahko še kako pomembna. Za učinkovito in celovito psihosocialno rehabilitacijo je pomemben  splet permanentnih  aktivnosti na vseh družbenih področjih (socialnem, športno rekreativnem, kulturne, itd.)
 
Program se navadno izvaja v času poletne predsezone in traja teden dni. Aktivnosti se izvajajo  po skupinah, v posebnih primerih tudi individualno, še posebej ko gre za pogovor udeleženca z zdravnikom, psihologom ali drugimi strokovnimi sodelavci. Dnevne aktivnosti programa potekajo po ustaljenem urniku in se začnejo  z jutranjim razgibavanjem, ki mu sledijo meritve krvnega pritiska in morebitni razgovori s psihologom ali zdravnikom. Dopoldanske aktivnosti se nadaljujejo s skupinskim pohodi, kolesarjenjem in delavnicami ( foto delavnica, kreativne delavnice itd.) Popoldanske dejavnosti  obsegajo športne aktivnosti: pikado, balinanje, bližanje, badminton, vodna aerobika, plavanje in interesne dejavnosti( stretchinga,vaje tehnik sproščanj, itd.) Večeri obsegajo družabne aktivnosti in druženje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 45.- okrogla miza
 
Made with help of Dr.Explain