Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.9 ZAGOVORNIŠTVO PRAVIC IN ZAGOTAVLJANJE OBČASNE POMOČI

 
 
Zaradi razmeroma nizke stopnje izobrazbe, sorazmerno visoke povprečne starosti  in dokaj šibkega socialnega stanja, so laringektomirani potrebni vsestranske pomoči, predvsem pa pravne in socialne. Takšen položaj poslabšujejo še  krizne gospodarske razmere, saj  se klima pavšalnega zmanjševanja stroškov seli tudi v nekatere zdravstvene in državne institucije, tudi na račun kršenja socialnih in zdravstvenih  pravic prizadetih. Program nudi laringektomiranim boljšo informiranost, lažjo dostopnost do različnih storitev, zaščito in uveljavljanje pravic in jim hkrati  omogoča tudi prejemanje socialne pomoči v obliki enkratnega plačila storitev, materiala ali sofinanciranja storitev, ki jih mora sicer koristnik plačati sam.
Made with help of Dr.Explain