Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.8 SPODBUJANJE IN PODPORA KULTURNI USTVARJALNOSTI

 
 
Nastop dolgotrajne bolezni celovito prizadene življenje laringektomiranega in njegove družine ne samo zdravstveno, psihološko,ampak se pogosto poslabšajo zaposlitvene možnosti, karima neredko tudi resne finančne posledice. V takšnem položaju  navadno laringektomirani najprej  reducirajo kulturne potrebe. Cilj programa je, da čim večje število laringektomiranih in njihovih svojcev obiskuje kulturne prireditve in se v njih, glede na njihova nagnjenja, tudi aktivno udeležuje. S programom želimo motivirati člane DLS za spoznavanje kulturno umetniškega področja, različnih kulturno umetniških zvrsti in jih  tudi spodbuditi  k poskusom  aktivnega udejstvovanja. Program zajema ogled razstav, kulturnih predstav, muzejev itd., sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturnih prireditev. Program se delno izvaja tudi v posameznih področnih klubih.
 
Made with help of Dr.Explain