Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.7 POMOČ PRED IN PO OPERACIJI

 
Bolniki sprejemajo odločitev o operaciji v zelo stresnih okoliščinah, soočeni s težko diagnozo
in operativnim posegom, ki naj bi jim rešil življenje, vendar na drugi strani prinaša številne posledice za njihov telesni videz, način komunikacije in spreminja določene telesne funkcije. Razmeroma dolgotrajna rehabilitacija, lahko pomembno poslabša njihov materialni položaj in na koncu lahko korenito vpliva  na njihovo zaposlitev, družinske in ostale družben odnose. Zato takšna odločitev ni lahka. V takšnih okoliščinah lahko iskren razgovor s prostovoljcem, ki je takšno izkušnjo prestal  na lastni koži in se potrebnim spremembam v življenjskem slogu uspešno prilagodil, pomembno opogumi in pomaga bolniku. Razgovore z bolniki in po potrebi tudi z njegovimi najožjimi svojci, opravljajo za to posebej določeni prostovoljci, vsestransko dobro rehabilitirani člani DLS, ki poskušajo bolniku  predstaviti posledice posega in mu nakazati način življenja po končani rehabilitaciji.
 
 
Made with help of Dr.Explain