Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.5 POMOČ PROSTOVOLJCEV LARINGEKTOMIRANIM NA DOMU

 
Trenutek, ko se laringektomirani po odpustu iz bolnišnice vrne domov, predstavlja drugo kritično prelomnico v procesu rehabilitacije, od katere je odvisen obseg in kvaliteta njegove ponovne vključitve v vsakdanje družbeno okolje. Neredko v tej fazi pride  tudi do poslabšanja družinskih odnosov.
S programom pokrivamo celoten teritorij republike Slovenije zato   je bilo potrebno  delo organizirati v 19 sekcij - poverjeništev, v katera so vključeni vsi člani društva in njihovi svojci. Mrežo prostovoljcev vodijo dobro rehabilitirani člani, ki  izpolnjujejo posebne pogoje zanjo in so opravili uvajalno izobraževanje. Naloga poverjenika - prostovoljca je: obiskovanje članov, razgovor z njimi  in svojci, spodbujanje, svetovanje v okviru pristojnosti,  seznanjanje člana z delovanjem društva ter navezovanje stikov z laringektomiranimi, ki še niso vključeni v društvo in njihovo osveščanje. Pogosto prostovoljci pomagajo tudi pri obvladovanju nadomestnega govora in oblikujejo predloge za udeležbo članov v tečajih nadomestnega govora in drugih društvenih programih. Poleg tega, poverjeniki - prostovoljci  tudi evidentirajo probleme in socialne stiske, ter poskušajo pomagati z nasveti in v kritičnih primerih oblikujejo predloge IO za odobritev enkratne socialne pomoči.
 
Namen programa je spodbujati samoorganiziranost in samopomoč med člani društva, cilj pa je pristopiti k čim večjemu številu ljudi, ki jim lahko pomagamo z našimi programi.
Made with help of Dr.Explain