Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.4. INFORMIRANJE , IZDAJANJE GLASILA TER PUBLIKACIJ

 
Spričo visoke  geografske disperzije članstva, na celotnem področju  naše republike, ima izbira ustreznih tehnik in učinkovitih metod obveščanja poseben pomen za dejavnost društva. V okviru  programa poskušamo s pomočjo tradicionalnih in sodobnejših  računalniških tehnik, pripomočkov  in programov, izboljšati obveščenost o delovanju društva, tako znotraj kot zunaj društva. Posebno mesto med  standardnimi  oblikami  obveščanja članstva in javnosti zavzema izdajanje društvenega glasila Obvestila, ki ga društvo mesečno izdaja že skoraj 25 let Glasilo prejemajo vsi člani in podporni člani DLS ter zainteresirana javnost brezplačno na dom.. Poleg tega, društvo že od svojega nastanka izdaja zloženke, brošure in občasne publikacije. V društvu načrtujemo tudi izdajanje informativnih - predstavitvenih CD in video–DVD.
 
               
Made with help of Dr.Explain