Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.2.3 IZVAJANJE PROGRAMOV ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA

 
Z operacijo laringektomije pride do velikih  sprememb dihalnih poti. Laringektomirani vdihavajo nezadostno očiščen, neogret in nezadostno ovlažen zrak, ki draži sluznico, povzroča povečano izločanje sluzi, pogostejše izkašljevaje in neredko se tudi poveča število vnetij dihalnih poti.
Poleg tega so člani društva laringektomiranih  v povprečju starejši, nagnjeni k boleznim srca in ožilja, saj so negativni  dejavniki, ki so povzročili njihovo bolezen pogosto tudi najpogostejši vzroki tveganja za bolezni srca in ožilja: kajenje, pretirano uživanje alkohola, telesna neaktivnost, povečana telesna teža in drugi. Povečanje  telesne neaktivnosti in s tem neredko povezano  povečanje telesne teže ima zato  pri laringektomiranih resnejše posledice kot pri njihovih zdravih vrstnikih. Hkrati so posamezne raziskave pokazale, da ima več kot polovica laringektomiranih okrnjeno pljučno funkcijo in pri približno 30% se lahko celo razvijejo simptomi KOBP (kronične obstruktivne bolezni). Laringektomirani predstavljajo torej segment prebivalstva, ki ga je potrebno  informirati  o zdravem načinu življenja in ga motivirati  za njegovo praktično izvajanje. Z njihovim navajanjem  na vsakodnevno telesno aktivnost, spreminjamo njihov  življenjski slog, povečujemo njihovo stopnjo motiviranosti in samozaupanja, ter tako zmanjšujemo strah oziroma nelagodnost  pri ponovnem vključevanju v  življenjsko okolje.
 
Posamezne aktivnosti programa (vodna terapija, pohodništvo) bodo potekale redno preko celega leta, medtem , ko se bodo  intenzivnejše telesne priprave in gorski pohod iz razlogov racionalnosti, odvijali strnjeno v večdnevnih pripravah. V okviru možnosti bomo spremljali temeljne zdravstvene karakteristike telesne pripravljenosti udeležencev(krvni pritisk) in jih obveščali  o zdravi prehrani (vitaminih in potrebnih prehranskih dopolnilih), sproščanju, telesni teži  in drugih  relevantnih dejavnikih pomembnih za zdravje posameznika.
 
Program vključuje:
 
Testiranje telesne pripravljenosti s preskusom hoje na 2 km ,ki ga izvaja organizacija CINDI. Obsega športne  in rekreativne aktivnosti v naravi, gorske pohode, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, predavanja o zdravem načinu življenja, izvajanju telesnih aktivnosti in potrebni opremi , stretching, predstavitev in trening tehnik psihične in fizične sprostitve, družabna srečanja in aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi družabnih programov.
 
Za izvajanje programa vodne terapije laringektomirani potrebuje posebno napravo (aparat za vodno terapijo), ki jo lahko uporabljajo le po opravljenem posebnem  tečaju, za katerega temeljne pogoje uporabe predpisuje sam proizvajalec. Iz organizacijskih razlogov,  se  ta del programa  odvija v dveh skupinah v Ljubljani in Mariboru ob prisotnosti fizioterapevta, oziroma VMS. Obe skupini se srečujeta enkrat tedensko v trajanju šolskega leta. Manjša skupina plavalcev pa se srečuje tudi v okviru PK-
Prekmurje.
 
Slika 46.- pohod
 
Made with help of Dr.Explain