Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

17.1 PREDSTAVITEV DRUŠTVA

 
Maja 1982 je 27 laringektomiranih ustanovilo Društvo laringektomiranih Slovenije v  podstrešnih prostorih ljubljanskega foniatričnega oddelka. Prva predsednica društva  ga. M. Marinšek nam je povedala: »Še pred mojo boleznijo, sta prof.dr. Kambič in prof.dr. Radšleva dala iniciativo za ustanovitev društva.« Vendar so se težave takrat šele dobro začele. Ga. M. Marinšek : »Finančno smo začeli z ničle. Obrnili smo se po pomoč na petdeset podjetij po Sloveniji, odzvala sta se le Tobačna tovarna in Slovenijales. Članarina je bila minimalna.«
 
Kljub zelo skromnim materialnim možnostim, so v društvu dobro vedeli, kako in v katerih smereh bi moralo društvo delovati, da bi pospešili proces rehabilitacije. Imeli so  jasno vizijo. Že takrat so dvakrat letno prirejali govorne tečaje v Piranu, Izoli in Strunjanu. Vedeli so tudi kako pomembna je pri rehabilitaciji podpora svojcev in so zato z njimi organizirali sestanke.
 Z izvolitvijo g .S. Ribaša za predsednika društva  je delo v društvu dobilo nov pospešek, saj je novembra 1993  nabavilo prvi fotokopirni stroj - Cannon NP 1550 in od takrat je šlo vse precej lažje in Obvestila (društveno glasilo) so  začela  v začetku leta 1994 izhajati mesečno. Maja 1995 so prizadevanja društva za mednarodnim priznanjem njegovega dela obrodila sadove, saj je bilo društvo  sprejeto v C.E.L. – Evropsko konfederacijo laringektomiranih, kar mu je omogočilo izmenjavo mednarodnih izkušenj in primerjalne analize položaja laringektomiranih pri nas, s položajem v najbolj razvitih deželah ES.
 
Pravo prelomnico v delu društva   predstavlja, sprejem društva v takratni SIOS – Svet invalidskih organizacij Slovenije (leta 1997), v katerem delujejo invalidske največje slovenske invalidske organizacije. Svet se ukvarja z sistematično analizo zakonodaje, ki zadeva  položaj invalidov, ter državne organe in slovensko javnost seznanja z  invalidsko problematiko. Financiranje invalidskih programov s pomočjo loterijskih sredstev preko fundacije FIHO, se je ugodno odrazilo tudi na  delu društva, saj je maja 1998 društvo lahko prvič podpisalo pogodbo o nakupu lastnih prostorov. 
 
Društvo laringektomiranih Slovenije je enovito društvo, ki izvaja posebne socialne programe na  celotnem področju Slovenije. DLS je reprezentativna invalidska organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega in socialnega varstva in je član tako Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije kot tudi evropske konfederacije laringektomiranih C.E.L.(Confederation Europeene des Laryhgectomises). Društvo združuje laringektomirane člane kot tudi druge bolnike, katerih operativni posegi v požiralniku, grlu ali ustni votlini so imeli za posledico kakršno koli stopnjo telesne okvare.
 
 
Made with help of Dr.Explain