Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

16.2 SRČNI ZASTOJ

 
Pri srčnem zastoju bolniku pomagamo enako kot pri sicer zdravem človeku, le da postopek dihanja usta na usta zamenjamo z dihanjem usta na dihalno odprtino na vratu. Ukrepati je treba nemudoma po naslednjem vrstnem redu:
 
 
 Pri primerni količini vpihanega zraka se bo prsni koš dvignil, nato trenutek počakajte, da se spusti in ponovno upihnite. Z ritmičnim vpihavanjem zraka nadaljujte, dokler ne pride zdravniška pomoč, ali da začne bolnik dihati sam od sebe.
Made with help of Dr.Explain