Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks
  • 15. DELOVNA SPOSOBNOST LARINGEKTOMIRANEGA IN NJEGOVA VKLJUČITEV V NORMALNO ŽIVLJENJE

15. DELOVNA SPOSOBNOST LARINGEKTOMIRANEGA IN NJEGOVA VKLJUČITEV V NORMALNO ŽIVLJENJE

 
Vračanje laringektomiranega na delovno mesto je eden izmed najpomembnejših socialno-medicinskih problemov.Ko bolnik zapusti bolnišnico, je poleg skrbi za zdravje zelo pomembna tudi skrb za ponovno vključitev v družbo. Pri tem velikokrat odločujoče prav vprašanje delovne zmožnosti. Človekovo delovanje je tesno povezano z njegovimi značajski lastnostmi - delo je lahko bolniku v veliko pomoč, da ponovno najde, kot temu pravimo, samega sebe. Ko začne človek delati  ima manj časa za črne misli. Preden se vključi v delo, naj bi šel laringektomirani vsaj za tri do štiri tedne v kako zdravilišče, kjer bi si nabral novih moči, potem pa naj se čimprej vrne v staro okolje in začne z delom. To je včasih težko, saj bolnik ne najde vedno pravega razumevanja. Pri prilagajanju ima tudi sam obilico težav, sprva se hitro utrudi in učinek dela je nekoliko manjši. Vendar ne sme obupati. Vsaj dva do trije meseci so potrebni, da bolnik dokončno spozna, ali bo zmogel delo, ki ga je opravljal pred boleznijo.
 
Če bolnik ne more več opravljati svojega poklica zaradi poklica samega ali posebnosti dela in neprimernosti delovnega okolja, naj izbere po možnosti delo, ki je vsaj do neke mere povezano njegovo poklicno usposobljenostjo. V pomoč pri izbiri novega delovnega mesta bodo bolniku zdravnik, ki ga je operiral, socialni delavec in tehnični svetovalec. Ti ocenijo bolnikovo zmožnost mu svetujejo primerno zaposlitev. Znano je, da mnogi odvetniki, sodniki, zdravniki, inženirji in tudi administrativni delavci po odstranitvi grla nemoteno opravljajo svoj poklic. Razumljivo je da morajo delovno mesto zamenjati gostinski delavci, pevci,  igralci, učitelji, predavatelji, poklicni govorniki, delavci, ki opravljajo naporna težaška dela v tovarnah ali tam, kjer so razmere na delovnem mestu ekološko neugodne (prah, visoka temperatura itd.).
 
Poleg rednega poklicnega dela so zelo koristni tudi razni konjički, vse kar človeka veseli. Po izkušnjah, ki smo jih dobili v pogovoru z mnogimi bolniki, ki so se po laringektomiji dobro znašli v živ­ljenju, ugodno deluje obdelovanje zemlje - vrtičkarstvo, razna domača opravila od lažjih mizarskih do kuhanja, lov, športno udejstvovanje in kartanje.
 
 
Made with help of Dr.Explain