Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

13.1 GOVORNA REHABILITACIJA

 
Najhujša posledica odstranitve grla je izguba glasu. Zato je pri­zadevanje o možnostih nadomestitve izgubljenega glasu staro prav toliko kot laringektomija. Osnovni cilj govorne rehabilitacije je obnova komunikativne sposobnosti.
 
Za nadomestitev tvorjenja glasu in seveda govora imamo na razpolago tri načine:
·        govor s pomočjo požiralnika - ezofagalni govor
 
 
·        mehanični viri za tvorjenje glasu - govorni aparati
 
·        govor s pomočjo zraka, iztisnjenega v požiralnik iz sapnika po vstavljeni
  protezi traheoezofagalna proteza
 
Neposredno po operaciji bolniki le šepetajo. Glas tvorijo z nihanjem mehkih sestavin ust in žrela s pomočjo zraka, ki je ujet v teh prostorih. Glas poimenujemo ustni ali žrelni, vendar je tak govor slabo razumljiv in praktično ne pride v poštev za govorno sporazumevanje.
 
Made with help of Dr.Explain