Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

13.1.4 IZBIRA PRAVŠNE GOVORNE METODE

 
Zavedati se moramo, da nobena od opisanih metod nima odločujoče prednosti. Izbira primerne metode je odvisna od mnogih specifičnih okoliščin. Zato je koristno, da se kirurg in govorni terapevt pogovorita z bolnikom že pred operacijo in mu razložita vse možnosti govorne rehabilitacije. Ker pa je pred operacijskim posegom zelo težko predvidevati, katera oblika rehabilitacije bo v določenem primeru najprimernejša, se dokončna odločitev, sprejme po kirurškem posegu.
 
Made with help of Dr.Explain