Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

13.1.2 GOVORNI APARAT

 
Manjše število laringektomiranih ne osvoji ali odločno odklanja požiralnikov govor, zato mora ali želi uporabljati govorni pripo­moček - govorni aparat. Govorni aparat je mehanični vir glasu, ki nadomešča izgubljeno grlo. Energijo za tvorjenje glasu daje ba­terija ali iz pljuč iztisnjeni zrak. Električni aparat ima gumb za uravnavanje glasnosti in višine tona, valovanje opne se prenaša preko kožnega tkiva in mišic na žrelo oziroma usta.
  
 
 Slika 33. govorni aparat
 
 
Po mestu namestitve ločimo govorna pomagala v zunanja in notranja. Najčešče se uporablja zunanji vratni govorni pripomoček (sI. 28, 29). Zanimivo je, da se kljub velikemu napredku elektronike kvaliteta govornih aparatov ni bistveno izboljšala. Kakovost govora z govornim pripomočkom je slabša kot pri govoru s požiralnikom. Zato ga priporočamo le v primerih, če bolnik z vztrajnimi vajami in dobro voljo ni osvojil ezofagalnega govora.
 
 Slika 34. uporaba govornega aparata
 
 
 
 
 Slika 35. govorni aparat s polnilcem
 
Made with help of Dr.Explain