Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

11.1 KAKO NAJ LARINGEKTOMIRANI RAVNA, DA SE BO IZOGNIL OMENJENIM NEVŠEČNOSTIM?

 
Bivalni prostor naj bo primerno ogret, vlažen in prezračen. Ustrezno vlažnost najenostavneje dosežemo z mokro rjuho ali brisačo, ki jo položimo na sobne grelce, ali z izparevanjem vode na kuhalniku. Če je izloček iz pljuč gost, preprečujemo njegovo strjevanje z vlažnimi inhalacijami in pripravki za mehčanje v obliki tablet, zdravilnih kroglic (kapsul), zrnc, kapljic ali razpršil. Raz­pršila in kapljice dajemo neposredno v sapnik. Skrbno vsako­dnevno čiščenje in negovanje okolice dihalne odprtine prepre­čuje vnetje kože. Poškodbe traheostome in stene sapnika se naj­uspešneje prepreči tako, da laringektomirani izmenoma uporablja dve različno dolgi dihalni cevki, katerih premer naj bo prilagojen širini sapnika. Kadar vsem ukrepom navkljub le pride do katerega od omenjenih zapletov, še posebej, če prične laringektomirani težje dihati ali krvaveti, mora nemudoma poiskati zdravniško pomoč.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 24. Set pripomočkov
Made with help of Dr.Explain