Tudi Brez Grla je Vredno Živeti
  Priročnik Društva laringektomiranih Slovenije za laringektomirane osebe
×
Meni
Indeks

10.5 NOŠENJE DIHALNE CEVKE

Zdravnik določi, ali je po operaciji potrebno nositi dihaIno cevko nepretrgano ali pa je laringektomirani lahko za krajši ali daljši čas brez nje. Sprva se kanila odstrani le za krajši čas. Postopoma se obdobje brez vstavljene kanile podaljšuje. Če laringektomirani čuti pri vlaganju dihalne cevke odpor, je to opozorilo, da se je traheostoma zožila. V takem primeru je nujno potrebno obiskati zdravnika!
 
Možno je, da se kanila nosi le ponoči. Kadar je dihaIna odprtina na vratu ustrezno velika in lepo oblikovana, bolnik dihalne cevke sploh ne potrebuje, vendar o tem vselej odloča zdravnik.Kadar je rob odprtine na vratu razmeroma čvrst, lahko nado­mestimo kanilo s kratko silikonsko cevko, dolgo približno 2 cm, ki je podobna tulcu. Angleško ime za to cevko je Stoma-Button; ta nima notranjega dela, njena oblika je prilagodljiva in se lepo prilega dihaIni odprtini.
 
Ob vsakodnevni skrbni negi dihalne odprtine na vratu se tudi koža ob robu kmalu ustali in učvrsti, tako da menjavanje cevke ne predstavlja nobenega problema.Bolnika in njegove najbližje, ki mu bodo v pomoč vse do popolne rehabilitacije, seznani sestra z vsem najpomembnejšim v zvezi z menjavanjem in čiščenjem kanile, nege dihalne odprtine in novim načinom izkašljevanja.Za dobro počutje laringektomiranega je skrbna nega novo nastale dihalne poti velikega pomena.Za laringektomiranega je zelo pomembno, da čim prej osvoji nego traheostome, čiščenje in zamenjavo kanile ter izsesavanje izločka. Vse to vzbuja pri bolniku samozavest in občutek samostojnosti.
 
Made with help of Dr.Explain